הרשמה לקורס

תנאי הקבלה לקורסים: דרגי הנהלה, C-Level, בחברות שמחזורן עולה על 150 מיליון שקלים ו/או נסחרת בבורסה ו/או חברה טכנולוגית בצמיחה מהירה

הריני עונה על תנאי הקבלה לקורס והרשמתי זו מהווה התחייבות לתנאים בכפוף לתנאי הביטול.

שבוע לפני תחילת הקורס יחויב בדמי ביטול של 20% ממחיר ההשתתפות.

,,,,

הוספת משתתף מאותה חברה

+

Yes סמנו תיבה זו אם ברצונכם לרשום משתתפים נוספים ונחזור אליכם בהקדם לפירוט עלויות ומחירים

כתובת למשלוח חשבונית